Sønnico Region Nord - Trondheim

Trondheim 

om region NORD:


Lokalisert i Klæbuveien 196b - 4 etg, hvor vi har rehabiliterte lokaler. Har kan vi vise fram nye lys og lysstyringsløsninger.

Besøks adresse
Klæbuveien 196b
7037 Trondheim

tlf: 04090

trondheim@sonnico.no


Hovedkontoret for selskapet Sønnico AS er lokalisert i Brynsveien 12 i Oslo. 
Hovedaktivitetene for virksomheten består i prosjektering, service og installasjon.