Eneboliger og rekkehus

h2
Den stigende befolkningsveksten i byene medfører et økende press på bygging av nye boliger.

Siden 2007 er ca 50% av verdens befolkning flyttet til byer dette er en trend vi ser i Europa, men den er også over tid kommet til Norge.
Den økte befolkningsveksten gir en større vekt på byenes infrastruktur/utbygging av brukervennlige tjenester, og boligbygging som kan være med på å huse alle de menneskene som velger å flytte til de store byene.

 

RELEVANT INFORMASJON