Bygge nye leiligheterAntallet nyeinnflyttede mennesker til byene vil resultere i at det må bygges flere nye leiligheter, og i et forsøk på å få plass til så mange som mulig vil det måtte bygges i høyden.

Infrastrukturen vil også måtte endre seg da flere mennesker vil kreve mer/bedre kollektiv tilbud, flere handels tilbud, og ellers mer/bedre generelle tilbud.

 

NYTTIG INFORMASJON