ENØK tiltak

energiledelse
ENØK reduserer forbruket til den enkelte uten at det senker kravet til komfort, og det er i den sammenhengen flere tiltak du som forbruker kan gjøre for å utnytte energien bedre i hjemmet ditt pluss spare penger.

Dette er noen av de viktigste tiltakene du kan gjøre:

1.Forsøk å sløs mindre der det er mulig.
2.Forsøk å få mer ut av hver kilowattime.
3.Bruk billigere/fornybare energikilder.

Enøk innebærer med andre ord ikke bare ren sparing, men også å ta i bruk ny teknologi som gjør det mulig å utnytte den energien du allerede besitter.
Videre betyr det at du slutter å kaste vekk 20-30% av den energien du kjøper, og hovedfokus blir minst mulig sløsing med ressurser.

Ti tips for lønsomme ENØK - tiltak:

1. Luft kort, og effektivt.
2. Monter sparedusj.
3. Reduser temperaturen i varmtvannssprederen til ca 65 grader.
4. Bruk lavenergipærer og ikke vanlige glødelamper.
5. Vurder etterisolering av dårlig isolerte eller uisolerte hus.
6. Monter termostat for styring av romoppvarmingen, og tidsur for senkingen av temperaturen.
7. Slå av lys, og varme når ting ikke er i bruk.
8. Hold inntemperaturen på ett sted mellom 19 - 22 grader. For hver grad du senker innetemperaturen, sparer du ca 5 % av kostnadene til oppbevarming samtidig som du får et bedre innemiljø.
9. Monter gode tettelister rundt trekkfulle vinduer, og dører slik at kald luft ikke kommer inn.
10. Bruk alltid tidsur når du bruker motorvarmer, og en motorvarmer trenger ikke stå på mer enn maks to timer.

NYTTIG INFORMASJON