Velferdsteknologi

Hva er velferdsteknologi?

I følge ferske tall vil nesten 16 % av Norges befolkning i 2025 det vil si ca 900 000 mennesker være over 67 år.
Over en kvart million vil være over 80 år, og mange vil ha behov for omsorg fra det offentlige.


Velferdsteknologi er først og fremst ment å være teknologisk assistanse, som skal forsterke brukernes trygghet og forbedre tilgjengelighet/ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.
Velferdsteknologi skal videre styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen, og gi støtte til pårørende.

Inn under begrepet velferdsteknologi kommer et bredt spekter av ulike brukerrettede teknologiske løsninger,som ved første øyekast virker kompliserte. Dette løser Sønnico som markedets integrator, og rådgiver innen velferdsteknologi.
Vi er en tjenesteorientert leverandør med standardisert brukertilpasset teknologi.

Våre løsninger er; ISO sertifiserte trådløse sensorer og bruk av godkjente styringssystemer (KNX). Alle våre løsninger kan betjenes ved hjelp av datamaskiner, Ipader og alle typer mobiltelefoner. Vår løsning er fleksibel, lett å flytte, og meget enkel å betjene for alle brukere uansett tidligere erfaringer.

Sønnico vet at velferdsteknologi ikke primært handler om teknologi, men om mennesker/ arbeidsprosesser. Teknologien bør ikke være et mål i seg selv, men heller være det hjelpemiddelet som sikrer økt kvalitet, effektivitet og tilfredshet hos pasienter/pårørende og de ansatte i helsesektoren.

 

Energieffektivisering - ikke bare tekniske løsninger. I Sønnico er vi opptatt av miljø, vi har tro på at våre bidrag til mer energieffektive bygg er viktige og at våre løsninger skal gi kundene våre lavere strøm regninger. Vi jobber sammen med våre leverandører med standardisere produkter innenfor lysutstyr, lys styring og varmestyring som skal gi kunden en energibesparende installasjon på en rask og enkel måte.