Kontrolltjenester

Sønnico AS ledende i Norge på internkontroll elektro

Sønnico AS er ledende i Norge innenfor kontroll av elektriske anlegg, med over 4000 kontroller gjennomført per år. Vi vet at ved å systematisk gjennomføre kontroller av elektriske anlegg, vil vi kunne være med på å heve el - sikkerheten og dermed forhindre branner å øke energieffektiviteten i bygg.

Siden 1993 har vi gjennomført interkontroller elektro, og har dokumentert 20 års erfaring med levering av kontrolltjenester til det norske markedet. Alle som leier eller eier forretnings- eller produksjonslokaler er påbudt å gjennomføre lovpålagte periodiske kontroller av sitt elektriske anlegg.

Definisjonen av internkontroll:

Systematiske tiltak som virksomheten iverksetter, utøver og vedlikeholder for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av lov og forskrift overholdes.

Sønnico leverer godt dokumenterte kontroller, samt prosesser for utbedringer av feil og mangler som er viktig for god elsikkerhet.
Våre kunder skal til enhver tid ha oversikt over tilstanden i sitt elektriske anlegg.

Sønnico gir sine kunder:

 

  • Driftssikre anlegg.

  • Lavere og forutsigbare driftskostnader.

  • Tryggere lokaler for kunder, og ansatte

  • Enkel og oversiktlig status med relevant dokumentasjon for anleggets tilstand.

  • Ivaretatt lovpålagte myndighetskrav.

  • En leverandør for alle elektro tjenester.

  • Synliggjør myndighetskrav og rådgivende partner.


 

Ønsker du å høre mer om Intern kontroll, send mail til nk@sonnico.no
systemsertifisering kontrollforetak

Foretakssertifisering
NEK 405-4

Sertifisering av foretak som forestår el-kontroll iht. NEK 405-serienVi har valgt å sertifisere oss fordi vi har unik kompetanse og mye erfaring, og vi ønsker å signalisere til markedet at vi etterstreber regelmessighet, kontinuerlig forbedring og økt kundetilfredshet.