Garanti utløp

gjennomf%c3%b8ringsmodell utdrag
Om du har kjøpt eller bare skal leie i nye lokaler, så overtar du et ansvar for det elektriske anlegget.
Da anbefaler vi en garantikontroll, slik sikrer du deg at det elektriske anlegget har den kvaliteten du ønsker.

Hensikten med en garantikontroll skal være å avdekke eventuelle avvik som fremdeles er dekket av bygningens garantitid.
Kontrollen skal vise en detaljert plan over det elektriske anlegget, og sammen med inspeksjonen skal det også utføres termografering av alle de deler som inngår.

Selve kontrollen skal inneholde:
  • Kontroll av jording og utjevning.
  • Visuell kontroll av jordelektrode.
  • Kontroll og måling av utjevningsforbindelser annen ledende del.
  • Kontroll av koblinger.
  • Kontroll av inntak.
  • Visuell kontroll av jordelektrode.
  • Kontroll av utjevningsforbindelser.
  • Kontroll av koblinger.
  • Kontroll fordelinger.
  • Visuell kontroll av materiell, og materiell/utstyr.


Ønsker du høre mer om Intern kontroll, send mail til nk@sonnico.no
dnv sertifisering termografering

NYTTIG INFORMASJON