IK Brann

Hensikten med kontroll på brannanlegg er å sikre at brannalarmanlegget fungerer slik det er ment.
En avtale om kontroll av brannanlegg skal dekke en fullstendig teknisk kontroll av anlegget,og den skal gjøres 1 gang pr år.


Når kontrollen gjøres skal den avholdes  i henhold til offentlige brannforskrifte og forsikringsregelverk, som omfatter blant annet kontroll av sentralenheter, detektorer, alarmsendere, og funksjoner som styres av anlegget.

Det gjøres også en visuell kontroll av anlegget mens man er i gang, for de systemer med tilgjengelig teknologi bør PC verktøy fortrinnsvis benyttes for diagnose, og så for videre analyse av det gitte systemet.

I forbindelse med årlig kontroll er leverandøren forpliktet til å instruere den ansvarshavende i oppbygning, bruk og betjening av anlegget.
Teknisk personell som utfører kontrollen skal ha vært gjennom leverandørens opplæringsprogram for produktene de skal utføre kontroll på.


Ønsker du høre mer om Intern kontroll, send mail til nk@sonnico.no
DNV sertifisering