Internkontroll

 mg 9632

Vi har unik kompetanse og erfaring innenfor
intern-kontroller elektro.

Sønnico AS er ledende i Norge med over 4000 internkontroller per år.
Siden 1993 har vi gjennomført interkontroller elektro, og har til nå dokumentert 20 års erfaring med levering av kontrolltjenester til kunder i Norge.
Vi mener at ved å systematisk gjennomføre kontroller av elektriske anlegg, vil vi kunne være med på å forhindre branner og øke energieffiktiveten i bygg.


Dessverre er feil på elektriske anlegg eller utstyr en markant årsak til branner, 40 % av alle boligbranner i 2008 skyltes enten feil ved elektrisk utstyr eller elektriske installasjoner eller feil bruk av elektrisk utstyr.

Våre kontrollører er alle sertifiserte, og jobber mye med kontroller av denne typen.
På den måten kan de gjennomføres effektivt,og med høy kvalitet.

Den som er ansvarlig i virksomheten plikter å sørge for en systematisk oppfølging av gjeldende krav til internkontroll, fastsatt i henhold til lover som gjelder for alle typer bedrifter, også for borettslag og sameier.
Blant disse lovene finner man "lov om tilsyn med elektriske anlegg, og elektrisk utstyr.

Vi gjennomfører kontrollene, lager rapporter og anbefaler tiltak for utbedring av feil.
Våre veletablerte systemer sikrer kundene våre kontroll på status i det elektriske anlegget fra år til år.
De kundene som gjennomfører kontroller og følger våre råd om utbedringer og eventuelle endringer, har redusert vedlikeholdskostdader på ca 15% per år.Ønsker du høre mer om Intern kontroll, send mail til nk@sonnico.no
systemsertifisering kontrollforetak

Foretakssertifisering NEK 405-4


Sertifisering av foretak som forestår el-kontroll iht. NEK 405-serien

Vi har valgt å sertifisere oss fordi vi har unik kompetanse og mye erfaring, og vi ønsker å signalisere til markedet at vi etterstreber regelmessighet, kontinuerlig forbedring og økt kundetilfredshet.

NYTTIG INFORMASJON