IK Nødlys - ledelys

ledelys
Nødlys har ingen funksjon inntil de må fungere, for eksempel brann eller strømbrudd. Fordi man aldri vet når disse hendelsene kan komme vil det være særs viktig at nødlysene koontrolleres med jevne mellomrom. Eier av byggverk skal kunne dokumentere kontrollkontrakt på ledesystemer i henhold til NEK EN 50172.

Vi har eksempler på at hele kjøpesentere og hoteller har blitt stengt på grunn av dårlig kontroll og utbedring.

Kontrollintervallene skal være i henhold til følgende:
  • Elektrisk baserte ledesystemer: Minst hvert år
  • Etterlysende ledesystemer Minst hvert 5. år
 
Byggeier skal kunne dokumentere et system for ettersyn (IK-system) på ledesystemer der utførende person skal ha tilstrekkelig kompetanse. Det er det viktig at tilgjengelig dokumentasjon/loggbok for anlegget inspiseres.

Nødvendige forskrifter/standarder må alltid følges.


Ønsker du høre mer om Intern kontroll, send mail til nk@sonnico.no
 
DNV sertifisering

NYTTIG INFORMASJON