Termografering:

 mg 9577
Ved termografering av det elektriske anlegget, vil det kunne avdekkes komponenter/tilkoblingspunkter som har mulig temperaturavvik.Temperaturavviket kan igjen være med på å avdekke varmegang,og brannfarlige punkter på et tidlig tidspunkt før det oppstår fare for brann i det elektriske anlegget.

Av mange grunner blir det elektriske anlegget utsatt for stadig slitasje over tid, og de vanligste faktorene kan være overbelastning/dårlige tilkoblinger, og til slutt oksydasjon.
Fellesnevneren for overbelastning/dårlige tilkoblinger/oksydasjon er at de kan alle på sikt føre til høyere temperatur.

Hvorfor termografere?

 
  • Termografering er med på å øke kvaliteten, og produksjonssikkerheten i et anlegg.
  • Termografering er en forebyggende faktor mot tilfeldig driftsstans ved et anlegg, og kan forbedre produksjonseffektiviteten.
  • Termografering gjør planleggingen av eventuell driftsstans for reperasjoner enklere.

Ønsker du høre mer om Intern kontroll, send mail til nk@sonnico.no
dnv sertifisering termografering

NYTTIG INFORMASJON