Leiligheter

4vegg elko 91
Sønnico AS skal være med på bygge fremtidens leiligheter som både skal være energieffektive, og ha livssløpsstandard inkludert.

Befolkningsveksten medfører at byene vokser, og at man opplever en økende befolkningstetthet.
En slik økning i ansamling av mennesker stiller store krav til samfunnet blant annet i forhold til generell, infrastruktur, men ikke minst til boligbebyggelse.
Det er en global trend at man i bysamfunn bygger stadig tettere, og i høyden for å få plass til så mange mennesker som mulig.

Når entreprenører og utbyggere først bygger energieffektivt er fokuset stort sett på bygningskropp/ventilasjon.
Sønnico sin erfaring er at det er overraskende lønnsomt når en elektroinstallatør med kompetanse og erfaring innenfor energieffektivisering, også kan gi råd om hvordan man reduserer energiforbruket.