Nye Leiligheter

Bygge nye leiligheter
Med den økende befolkningsveksten i byene vil det over tid være et stort behov for bygging av nye leiligheter, og gjennom konseptet bolig/rekkehus/leiligheter vil Sønnico AS være med på den utviklingen.

Bygging av flere leiligheter tvinger seg frem som et behov i tr��d med at flere mennesker flytter til de store byene.
Prognoser viser at det skal bygges rundt 31.000 - 33.000 stk nye boliger i 2013/2014, og hele 49% av disse boligene vil være leiligheter (resten fordeler seg på  eneboliger, småhus osv).
Grunnet eksisterende byggeplaner foreligger det generelt et stort behovs etterslep av boliger, og bolibyggingen klarer ikke holde tritt med befolkningsverksten i de større byene.
Bare i Oslo er det blitt opparbeidet et etteslep i boligbyggingen på rundt 20.000 boliger.
Den generelle befolkningsveksten og fortetningen fører i norske byer til at behovet om å bygge i høyden kontra utover vil fortsette i årene som kommer.

Med riktig fokus, og ved å sikre god fremdrift i de planlagte prosesser skal forretningsområdet leiligheter vise seg å bli et vekstkonsept som på relativt kort tid vil bli en viktig aktør i markedet som Sønnico jobber innenfor.

NYTTIG INFORMASJON