Enøk tiltak

ENØK tiltak
For en gjennomsnittlig husholdning utgjør oppvarming rundt 60 % av energiutgiftene.
  • Varmtvann/lys  - 15%
  • Matlaging/husholdningsapparater  - 25%
Energibehovet kan variere mye selv i de tilfeller der leiligheter med tekniske installasjoner i utgangspunktet er like.
Variasjonen kan skyldes at energi brukes forskjellig, og viser at energibruken kan reduseres mye over tid. 
 I boliger der det blir lagt vekt på energiøkonomiserende tiltak (ENØK) kan det spares opptil 30 % i forhold til tidligere energibruk.

 

NYTTIG INFORMASJON