Næringsbygg og offentlige bygg

Våre leveranser påvirker alle

Sønnico AS vil vi være med på å forme næringsbygg i Norge; slik at de er best mulig tilpasset brukerenes behov, byggherrens ønsker, økonomiske rammer og offentlige krav.

Vi tror at når vi kan være med på å utforme elektroinstallasjonene vil det gi lavere levetidskost, og bedre brukeropplevelser for den enkelte.

Når du er på arbeid, ute for å handle på det lokale kjøpesenteret, går skole eller bor på hotell, så vil du påvirkes av våre elektroinstallasjoner.

Suksessfaktorene er bruk av team som benytter Sønnico AS sine prosjektstyringsverktøy,og en god kommunikasjon med kunden.
Vi tilbyr løsninger som våre kunder,og deres brukere ønsker å investere i, innenfor eksempelvis energieffektivisering.

 

KONTAKT MED AVDELING FOR NÆRINGSBYGG OG OFFENTLIGE BYGG.

Kontakt 
Tlf:         04090