Nattland Studentby.

Oppgradering og utbedring av elektriske anlegg i 128 rekkehus. I prosjektet inngikk nyinstallasjon av standard elektroteknisk installasjon, sikkerhetssystemer og oppvarming.
På dette prosjektet var det meget korte frister og mange fag på samme plass. Et suksesskriterium var da å utvise god samarbeidsvilje, fleksibilitet og evne til å levere ihht de korte tidsfristene. 

    
Data om prosjektet:

Rekkehus:                                          Rehabilitering
Areal:                                                ?
Status:                                               Ferdigstilt
Tidsrom:                                            2008 - 2011
Kontraktsform:                                  Delt entreprise
Kontraktssum:                                   Ca 5.25 mill