Hatleberg Studentboliger

Total oppgradering og utbedring av elektriske anlegg. Samtlige boligblokker inngikk i utbedringsprosjektet som omfattet 510 boenheter.   
På dette prosjektet var det meget korte frister og mange fag på samme plass. Et suksesskriterium var da å utvise god samarbeidsvilje, fleksibilitet og evne til å levere ihht de korte tidsfristene.  

Data om prosjektet:

 
Leiligheter Rehabilitering
Areal  ?
Status  Ferdigstilt
Tidsrom 2009 - 2011
Kontraktsform Delentreprise
Kontraktssum Ca 7.6 mill 

                     

NYTTIG INFORMASJON