Tine meieriet Sør - Kviamarka

Omhandler arbeider i følgende soner/områder:
 • Energisentral
 • Administrasjonsbygg
 • Bilvaskeanlegg
 • Dyp kjeller
 • Grunn kjeller
 • Mottak/Tankbilhall
 • Melkebehandling
 • Mysebehandling
 • Tørkeavdeling
 • Ysteri
 • Ostelager
 • Fettavdeling
 • Småskala
 • Høylager

Produserte timer: 80.000
Prosjektperiode: 2011-2013
Føringsveier: 7.000 m
Stigeledninger: 19.000 m
Kabel ellers: 75.000 m

NYTTIG INFORMASJON