Service

Serviceavdelingen tar oppdrag innenfor et vidt spekter av bygg- og anleggsinstallasjoner.

Vi har solid erfaring med generelle bygningsinstallasjoner, som for eksempel belysningsanlegg, tavlearbeider, energieffektivisering og styringsanlegg av ulik størrelse. For næringskunder tar vi oppdrag innenfor små og store installasjoner og har rammeavtaler og samarbeid med eksempelvis DNB næringseiendom, NRK, Statkraft og Oslo Havn. Service har nylig inngått kontrakt med Oslo kommune om bygging av ca. 800 ladestasjoner for allmenheten og ca. 700 for kommunens bilpark. Sønnico tar ansvar for grønne og innovative løsningsvalg for elbil-satsningen og er i en enestående posisjon for videreutvikling av dette markedsområdet. Over mange år har vi også bygget solid erfaring rundt utvidelse og oppgradering av trikk- og T-banenett. På bakgrunn av denne erfaringen og vår strategi skal vi satse videre innen løsninger for skinnegående transport.

Våre montører har solid erfaring med god kundebehandling og –rådgivning.

Satsning fremover vil være markedsområder som faller inn under megatrender, som eksempelvis energieffektivisering, velferdsteknologi og samferdsel.

NYTTIG INFORMASJON

Skriv inn ønsket relevans