Solcelleanlegget produserer mer enn forventet

h%c3%b8gskolen p%c3%a5 evenstad

Produserer mer strøm enn forventet

Statsbygg skriver på sine hjemmesider at solcelleanlegget på Evenstad produserte 1500 kilowatt-timer med fornybar energi før solen kom til Hedmarken. Solcellene dekker 455 kvadratmeter av det sørvendte taket på "Låven" ved Høgskolen i Hedmark på Evenstad.

Forventet produksjon fremover er 8.500 kilowatt-timer i april, 9.500 i mai og 10.000 i juni. Totalt er det forventet rundt 60 000 kilowatt-timer på årsbasis.

Forsøk som er gjennomført av Miljøstiftelsen ZERO viser at Norge er et godt land for produksjon av strøm fra solcelle anlegg, og anlegget på Evenstad bekrefter dette.