Privat - for deg som vil ha hjelp hjemme

At vi har strøm til alt vi bruker hjemme er en selvfølge.

Ca 1/3 av alle privatboliger i Norge har et el-anlegg som er beregnet for forbruk som vi hadde på 1970 tallet. Vi kan både kontrollere det elektriske anlegget ditt, utbedre eventuelle feil, og sørge for at anlegget er tilpasset forbruket ditt slik det er i dag. Ved å velge Sønnico vet du at du får et selskap som eksisterer også om 5 år, og du får dokumentasjon på at alt er gjort i henhold til lovverk og standarder, noe som ikke minst vil være verdifullt om du en dag ønsker å selge boligen din.

Sammen med deg kan vi finne løsninger som gjør at din bolig blir mer energieffekltiv og sikker.


 

NYTTIG INFORMASJON