Eneboliger og rekkehus

rekkehus sjetnan
Vi ser av megatrendene at det blir stort behov for eneboliger og rekkehus omkring storbyene i årene som kommer da det er hit de fleste vil ende opp med å flytte på jakt etter jobb.  

Det er til storbyene de fleste mennesker flytter på jakt etter jobb men den økende befolkningen vil trenge flere steder å bo, og det er her Sønnico vil komme inn med sitt konsept "boliger rekkehus".
Vi ønsker å være det firmaet med markedets desidert beste forhold mellom kvalitet, pris og leveransesikkerhet i alle ledd. Våre kunder er alltid utbyggere som ønsker å ta et miljøansvar gjennom sine prosjekter dette være seg firmaer som verdsetter en partner som setter krav til prosesser, innovative løsninger og leveringspresisjon.Ved oppsøkende salg og strategisk arbeid videreutvikler vi vår kundeportefølje samtidig som vi knytter til oss de beste partnerne som markedsfører og selger våre produkter og tjenester.


Sønnico ønsker å gi sine kunder:
  • Driftssikre anlegg.
  • Lavere driftskostnader.
  • Forutsigbare driftskostnader.
  • Tryggere boliger.
  • Ivaretatt lovpålagte myndighetskrav.
  • Sønnico skal ta seg av koordineringen mellom flere fagrupper på et prosjekt for at det skal bli så enkelt som mulig for kunde.
  • En leverandør for alle elektrotjenester, og ett kontaktpunkt for kunde.
  • Vi skal ha innovative miljø- og klimanøytrale løsninger.
  • Sønnico gir trygghet for sikker leveranse til avtalt tid og pris.

NYTTIG INFORMASJON