Hva er forskjellen på 230V og 400V

 

230V IT er den nett typen som det er mest av i Norge per dags dato. Men fra og med rundt 1997 begynte nettleverandørene å benytte 400V TN nett. Så om du har et hus som er bygget etter dette årstallet har du mest sannsynlig 400V. Men det trenger ikke å være noe automatikk i det. Dette kan variere fra hvilket området i landet du bor.

 

230V IT

I et IT-nett er nøytralpunktet og faselederne isolert fra jord med et overspenningsvern. Hvis det oppstår en høy spenning, for eksempel ved et lynnedslag vil overspenningsvernet lukke (kortslutte) og lede til jord.

Fordeler:
 • Er ofte brukt på plasser hvor man er virkelig avhengig av strøm, som for eksempel ved sykehus, gruver, osv. Dette fordi sikringen ikke løser ut ved jordfeil.
 • Feilstrømmen ved jordfeil er mindre enn ved TT-nett.
 • Lavere berøringsspenning
Ulemper:
 • 400 V ikke tilgjengelig hos forbruker uten installasjon av transformator
 • Krever større lednings-tverrsnitt i forsyningsnettet enn 400 V TN
 • Kan bli til et TT-nett ved lynnedslag hvis overspenningsvernet kortslutter

400V TN

Fordeler:
 • Med en høyere systemspenning blir strømmene lavere og dermed tapene i overføringsnettet mindre. Forsyningsnettet kan utføres med mindre ledertverrsnitt og blir dermed rimeligere å bygge ut.
 • Både 230V og 400V er tilgjengelig hos forbruker. Tidligere måtte en legge separat 380V-tilførsel (eventuelt installere transformator) til f.eks. bedrifter med større 3-fasemaskiner etc.
 • Et mer brannsikkert nett. En eventuell jordfeil som overskrider sikringsstørrelsen vil umiddelbart føre til utkobling av den defekte kursen. Jordfeilbryter for å sikre personer er fortsatt nødvendig. Dette fordi mennesket bare tåler 15 til 30mA, langt under kursens merkestrøm. Jordfeilbryteren trengs også der det kan være jordfeil med høy nok motstand til at sikringen ikke løser ut, men at varmgangen fortsatt kan være brannfarlig.

Ulemper:
 • Høye berøringsspenninger.
 • Bedre isolering kan være nødvendig.
 • Anlegget kobles ut automatisk ved første jordfeil uavhengig av jordfeilvern. Lite egnet på for eksempel sykehus der medisinsk utstyr vil få strømstans. Dette vil for eksempel medføre akutt livsfare for personer som ligger i respirator. Derfor er TN-system forbudt å bruke til å drive medisinsk utstyr. Denne automatiske utkoblingen skjer på grunn av at jord er direktekoblet til transformatorens nullpunkt. Dette vil føre til at sikringene eller automatsikringene vil koble ut.Det er en viss fare for feilkobling slik at en får 400V på enfase 230V-utstyr. N-leder skal derfor alltid være blå for enkelt å kunne identifisere denne. Skal det fremføres tilførsel til utstyr som ikke trenger N-leder og en av faselederne i kabelen er blå, så kan denne lederen benyttes