Transocean Searcher

Kunde  - Transocean

Data om prosjektet:

Rigg:                                      Nye tilbygg på eksisterende bygningsmasse.
Status:                                   Ferdigstilt
Tidsrom:                                2013 - 2014
Kontraktsform:                      Totalentreprise
Kontraktssum:                       Ca 2.5 mill